bewindvoeringskantoor Midden - Brabant
welcome to our website

Welkom,

Welkom op de website van   Bewindvoeringskantoor Midden - Brabant.nl


Bewindvoering

Voor wie 
Onderbewindstelling of bewindvoering is van toepassing op het vermogen van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.
Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. In de aanvraag moet dan wel precies
worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan. 
Zijn er goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen.
Men begeleidt de client of zijn/haar familie bij de aanvraag van de onder bewindstelling en verzorgt daarna de administratie.
Een bewindvoerder moet een keer per jaar tegenover de betrokkene rekening en verantwoording afleggen in het bijzijn van de kantonrechter.

De bewindvoerder zorgt onder andere voor de afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen.

Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een bugetbeheer rekening op naam van de rechthebbende. De beschikking over deze budgetbeheer rekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden wordt huishoudgeld (leefgeld) overgeboekt op een rekening waarover de rechthebbende zelf de beschikkingsbevoegdheid heeft.


 
Home
info
downloads
handige websites
contact
Alle rechten voorbehouden